Saturday, December 24, 2005

معرفی كتاب

طبل طبل بارانی ذاکر حسن در زمينه ی آوای زعفرانی گيتار مک لوگينِِ، حضور خاطره اشباع شده است. من نشسته ام كنار پنجره خانه تنهايی در كمند سكوت گور آسای صد و هشت پنجره ی خاموش روشن. هوا، زمين و درختان تشنه ی نميدنند

مردی آنور خيابان زير درخت تازه ترين اثر بهرام مرادي، اينگونه آغاز می شود. اين مجموعه كه از سوی انتشارات كاروان چاپ و روانه بازار شده در مجموع از ۱۲ داستان كوتاه تشكيل شده است. بهرام مرادی سالهاست در برلين زندگی می كند

No comments: