Thursday, January 26, 2006

گفتاری از" آریل دورفمن" در مورد لحظات آخر زندگی" پابلو نرودا

پابلو نرودا روزی اعلام کرد که اگر شاعر نشده بود ، خانه ساز می شد . می توانست این را هم به دنبال حرفش بگوید که خانه هایی ساخته است. او تا پیش از مرگش در 23 سپتامبر 1973 ، یعنی دقیقا دوازده روز بعد از مرگ شیلی دموکراتیک ، که آنقدر دلبسته اش بود، توانسته بود سه خانه در سه مکان مختلف بخرد و سالها وقف توسعه ی آنها ، افزودن تارک برج کلیسا ، تالارها ، برج های دیده بانی، مهمانسراها ، و کتابخانه هایشان بکند .
بعد از مرگش خانه ی واقع در والپارسو ، زیر و رو شد و بیوه او ، ماتیلد ، از تعمیر آن خوداری کرده است. خانه درست مثل آن روزی که سربازها عزم جزم کردند که سری به آن بزنند، باقی مانده:پنجره ها درب و داغون،درها شکسته و اسباب و اثاثیه و نقاشی ها خرد شده اند . ماتیلد می خواست این خانه تاراج شده یک سمبل باشد .ماتیلد می گفت جهانیان می توانند راحت مجسم کنند که وقتی آدمهای پینوشه با برنده جایزه نوبل شیلی و بزرگترین شاعر اسپانیایی زبان این گونه رفتار می کنند ، بابا خوانندگان نرودا چگونه رفتاری دارنند: با آدمهای فقیر ، بی دفاع و گمنام.
خانه دوم در سانتیاگو است . وقتی ماتیلد با جسد نرودا از بیمارستان به آن بر می گشت ، همه جای خانه را آب برداشته بود . سربازها توی خانه ریخته بودند و شیر آب آشپزخانه و حمام ها را باز کرده و رفته بودند. تابوت نرودا را - که سیاه نبود ، چون از رنگ سیاه بدش می آمد - روی میز وسط آن مکان پر از گل و قلوه سنگ گذاشتند .
سومین خانه ی او از همه معروف تر است؛ خانه اش در ایسلا نگرا دهکده کوچک ساحلی پر از صخره، موج و مرغ های نوروزی . این خانه هم مورد هجوم سرباز ها قرار گرفته بود، اما تخریب نشده بود . دلیلش شاید این بود که وقتی آنها آمدند شاعر آنجا بود و داشت از سرطان می مرد . آنها به دنبال اسلحه و چریک ها و کمونیست ها می گشتند: لای تک تک کتاب ها، چاپ های اصل آثار ویتمن و آرتور رمبو را باز کردند؛نور چراغ قوه های شان را توی مجموعه ی بی مانند صدف های دریایی و ناوهای محافظ داخل بطری انداختند؛ پشت نقشه های قرن هفدهم آمریکا و پشت مجسمه های جلوی کشتی های دکلی را ، که از تمام گوشه های دنیا آورده بود ، گشتند. حتی لوکوموتیو رنگارنگ کوچک حیاط جلویی را، که مایه شادی کودکانی بود که به آنجا می آمدند، گشتند .
وقتی سرگردمسئول عملیات بلاخره شاعر را که در بستر افتاده بود دید ، دستپاچه شد و عذر خواهی کرد:" ببخشید عالی جناب، ولی به ما خبر داده اند که چیز خطرناکی در اینجا وجود دارد
حکایت می کنند که نرودا جواب داد:" یک چیز در واقع بسیار خطرناک . اسمش شعر است
سرگرد سرفه کرد و بعد به تجسس افرادش خاتمه داد .


آریل دورفمن، یادداشت هایی از شیلی،چالش های حقوق بشر، نشر آگه، سال 1384

Tuesday, January 24, 2006

نشر آگه "چالش هاي حقوق بشر " را روانه بازار كتاب كرد

موسسه انتشارات "آگاه" يا آنطور كه اهل كتاب بيشتر مي پسندند نشر"آگه"در ادامه كتاب هاي
ارزشمندي كه طي چند سال اخير چاپ كرده كتاب تازه اي در زمينه حقوق بشر منتشر كرد كه در واقع مجموعه اي بسيار با ارزش از چند مقاله است.اين كتاب كه تحت عنوان" چالش هاي حقوق بشر"به چاپ رسيده از شش مقاله تشكيل شده است."تاملاتي در باب تبعيد و مهاجرت روشنفكران" از ادوارد سعيد‘ "يادداشت هايي از شيلي" نوشته آريل دورفمان؛ مقاله بسيار زيبايي با نام " ژنرال" اثر ايزابل هيلتون؛ " زير چشم هاي شرقي" نوشته تيموتي گارتون اش ؛ " بازي توسعه" نوشته لئونارد فرانك و "زندگي در عكس" نوشته دان مك كالين مجموعه اين شش مقاله هستند كه در اين اثر باترجمه " فروغ پور ياوري " گرده هم آمده و كتاب بسيار زيبا ‘ روان ‘ خوشخوان و با ارزشي را تشكيل داده اند. اين كتاب در حال حاضر در بازار كتاب توزيع شده و علاقمندان مي توانند با مراجعه به كتابفروشي ها آن را تهيه و مطالعه كنند. نشر آگه قرار است در آينده اي نزديك كتابهاي با ارزش ديگري نيز در زمينه جامعه شناسي و فلسفه چاپ و روانه بازار كند.وعده اين آثار پيشتر در نشريات مختلف اعلام شده بود.انتشارات آگاه و مجموعه آگه از ناشران فعال كشور به شمار مي آيند كه تا كنون آثار بسيار ارزشمندي را در حوزه هاي ادبيات‘ تاريخ‘ جامعه شناسي‘ و فلسفه چاپ و منتشر كرده اند. يكي از محاسن بسيار خوب اين موسسه آن است كه كتاب را حتي الامكان در حد وسع مالي مخاطب ايراني چاپ مي كنند تا همه اقشار امكان خريد آن را داشته باشند.

محمد علي فروغي و ساختار هاي نوين مدني با قلم " علي اصغر حقدار " منتشر شد

مجموعه ي "انديشه هاي ايراني" عنوان مجموعه اي است كه از سوي انتشارات كوير چاپ و منتشر مي شود. در اين مجموعه كه تا كنون چندين عنوان آن انتشار يافته نويسندگان به تحليل و بررسي افكار و آراي صاحبنظران و روشنفكراني مي پردازند كه نظام انديشه و فرهنگ ايراني را در گذر زمان به تكاپو واداشته و آن را پذيراي تحول و تغيير در سير تاريخي كرده اند؛آنان باگذار از انديشه هاي مالوف و سنتي جامعه؛ دست به آفرينش نظام فكري تازه اي زده اند و راه را براي توليد و شكل گيري شيوه هاي نوين انديشه و فر هنگ‘ هموار كرده اند."علي اصغر حقدار " در ادامه نوشته هاي پيشين خويش در اين مجموعه اين بار به سراغ "محمد علي فروغي " رفته تا با واكاوي نظام فكري اين روشنفكر عملگرا به تحليل دقيق تري از چارچوب فكري او دست بيابد.در اين دفتر از "انديشه هاي ايراني" حقدار به باز پرداختي از ايده ها و كنش هاي محمد علي فروغي مي پردازد و فعاليت هاي او را در زمينه هاي فرهنگ و سياست بر پايه آثار بر جاي مانده به تحليل مي كشد؛تاليف نخستين متن هاي اقتصاد سياسي‘ حقوق اساسي و تاريخ فلسفه ي جديد در زبان فارسي ‘ بر جايگاه انديشمندانه ي فروغي تاكيد دارند و نقش اجرايي فروغي در روابط ديپلماتيك ايران و جهان جديد را به خوبي به تصوير مي كشد.اين دفتر كه با عنوان" محمد علي فروغي و ساختار هاي نوين مدني" انتشار يافته از چهار بخش تشكيل شده و در ضميمه نيز دو رساله از فروغي با نامهاي " رساله انديشه دور و دراز" و مصيبت تاريخي بي اعتنايي به افكار عمومي در ايران " به آن اضافه شده كه مطالعه آنها بسيار سودمند و الزامي است.
علاقمندان مي توانند با مراجعه به بازار كتاب اين اثر ارزشمند را تهيه و مطالعه كنند.

Sunday, January 22, 2006

ديباچه اي بر تاريخ روسيه اثر" كارل ماركس" از سوي" اختران" منتشر شد

نفوذ مقاومت ناپذير روسيه در ادوار مختلف ؛ اروپا را غافلگير كرده و ملت هاي غرب را به هراس افكنده است؛ آن سان كه همچون قضا و قدر به آن تن در داده يا تنهادر تب- و - تابي پراكنده در برابر آن مقاومت كرده اند . با اين همه ‘ترديدي شانه به شانه ي افسون متجلي از روسيه پيش مي رود كه آواي طنز آميز - گوش خراش آن با ناله هاي ملت هاي شكنجه شده در هم مي آميزد‘ همواره جان مي گيرد‘روسيه را چون سايه اي دنبال مي كند‘ بارشد آن گسترش مي يابد و عظمت سترگي راكه به خود بر گرفته تا آنها را كور و گمراه كند‘ همچون شكلك بازي به ريشخند مي گيرد. امپراتوري هاي ديگري نيز در طفوليت خود چنان شبهاتي را ايجاد كردند؛ اما روسيه غولي شد بدون آنكه اين شبهات را از خود بزدايد. روسيه يگانه نمونه ي حكومت مطلق العنان در تاريخ است كه وجود واقعي قدرت آن ‘ حتي به رغم دستاورد هاي جهاني كه بيشتر به منزله موضوعي اعتقادي تا يك واقعيت تلقي شده ‘ هرگز متوقف نشده است.از اوايل قرن هجدهم تا امروز‘ هيچ نويسنده اي پيش از آن كه موجوديت آن را به اثبات رساند نتوانسته است از روسيه ‘ خواه به قصد ستايش يا نكوهش‘ چشم پوشي كند.حال براي ما درباره روسيه‘ خواه ماده باور باشيم يا روح باور- يعني اعم از اين كه قدرتش را واقعيتي ملموس بدانيم يا پندارمحض وجدان گناهكار ملت هاي اروپايي- پرسشي همچنان باقي است:"چگونه اين قدرت يا اين شبح قدرت با آنكه بشريت را با تجديد يكه شاهي جهاني تهديد مي كرد‘ توانست به چنان ابعاد غول آسايي دست يابد كه از سويي مورد تكريم و از سوي ديگر مورد تكفير واقع شود؟"
آنچه خوانديد آغاز مطلبي بود از متفكر بزرگ آلماني"كارل ماركس" در مورد تاريخ روسيه.انتشارات "اختران" در ادامه چاپ مجموعه اي از كتاب هاي ماركس بزرگ اقدام به چاپ و انتشار مطلبي ديگر كرد. همه علاقمندان به آثار اين متفكر مي توانند با مراجعه به بازار كتاب "ديباچه اي بر تاريخ روسيه" را خريده و در اسرع وقت مطالعه كنند.در اين كتاب 135 صفحه اي علاوه بر مقاله ماركس ضميمه اي نيز با قلم " جياني سفري" چاپ شده كه در آن به فعاليت هاي فكري "ماركس و انگلس" پرداخته است.مترجم اين اثر "هوشنگ صادقي " است و ناشر آن همانطور كه اشاره شد انتشارات اختران است. ماركس در اين نوشته به خدايگان سالاري نيمه آسيايي يا آسيايي روسيه و سياست مغولي حاكم بر آن دقت ويژه اي مي كند و بر آمدن تزار هاي مسكو را حاصل يك مبارزه آزاديبخش ملي نمي داند بلكه ‘ با طرح تداوم نهاد هاي جامعه ي كهن و شيوه ي كاركردي روسي در زمان خود ‘ سياست تزاري را دقيقا همان سياست مغولي با تمامي شيوه هاي ارعاب و استثمارش مي داند
مطالعه اين كتاب كم حجم در كنار دقيق تر شدن به استدلالهاي ماركس كمك بسيار زيادي به چگونگي تحليل جامعه خودمان در اختيار ما مي گذارد.اين كتاب در حال حاضر در بازار كتاب توزيع شده و علاقمندان مي توانند با مراجعه به كتابفروشي ها آن را تهيه و مطالعه كنند.

Tuesday, January 17, 2006

جلد دوم داستانهاي كوتاه آمريكاي لاتين در بازار كتاب

داستانهاي كوتاه آمريكاي لاتين عنوان مجموعه اي بود كه چند سال پيش با همت مترجم برجسته كشورمان"عبدالله كوثري"ترجمه و روانه بازار شده بود.اين كتاب كه به شدت مورد استقبال علاقه مندان به ادبيات قرار گرفت در سه مقطع به بررسي ادبيات اين نقطه از دنيا مي پرداخت . " گونسالس اچه وريا" گردآورنده اين مجموعه توانسته بود با انتخابي مناسب بسياري از چهره هاي ادبي اين منطقه را در كنار هم قرار دهد . همان موقع همزمان با توزيع اين كتاب در بازار نشر در جايي خواندم كه اين كتاب جلد دومي هم دارد به زودي توسط "عبدالله كوثري" چاپ و روانه بازار خواهد شد.يكي دو سالي گذشته و خيلي دوست دارم كه به اطلاع دوستان عزيز بر سانم كه امروز بعد از ظهر جلد دوم اين مجموعه در بازار كتاب توزيع مي شود.ناشر همان نشر " ني " است و مترجم همان "عبدالله كوثري " عزيز. جلد دوم اين مجموعه با طرح جلدي شبيه جلد نخست چاپ شده اما قطر آن كمتر از جلد نخست است . در اين ترجمه يك يا دو داستان به دلايلي ترجمه نشده اما حذفيات احتمالي در حد بسيار اندكي است. علاقمندان به ادبيات مي توانند امروز براي تهيه اين اثر به فروشگاه نشر ني در خيابان كريم خان مراجعه كرده و با اين اثر زيبا آخر هفته خوبي سپري كنند.

Monday, January 16, 2006

آينده آزادي با قلم فريد ذكريا منتشر شد

آينده آزادي" عنوان كتابي است كه به تازگي از سوي انتشارات "طرح نو"چاپ و روانه بازار كتاب شده است.كتاب كه توسط" فريد ذكريا" سردبير بخش بين الملل مجله نيوزويك نوشته شده است تلاشي است در تبيين نسبت ميان ليبراليسم و دموكراسي."ذكريا"با بررسي سير تاريخي شكل گيري دموكراسي در پي جا انداختن اين نكته است كه براي دستيابي به دموكراسي حتما بايستي ابتدا به دنبال انگاره هايي معرفتي بود كه بر مبنا قرار دادن آزادي فردي , مذهبي و اهميت به سرمايه گذاري خصوصي تاكيد ميكند."ذكريا"با چنين نگرشي به بسط ايده نظري مورد علاقه خويش ميپردازد و با نمونه آوردن از كشورهايي كه براي رسيدن به دموكراسي به عنوان يك مدل مطلوب در زندگي جمعي بوده اند؛به تحليل نقاط ضعف و قوت هر يك مي پردازد."ذكريا"دموكراسي را تنها راه دستيابي به مدل مطلوب مي داند اما بر اين نكته تاكيد مي كند كه يگانه راه دستيابي به اين دموكراسي پناه بردن به درون ليبراليسم است كه غايت فكري آن دموكراسي است."ذكريا"در اين كتاب بحثي هم راجع به كشور هاي اسلامي دارد.در اين مبحث وي به بررسي دلايل فاصله كشور هاي اسلامي با روند حركتي دموكراتيك مي پردازد. "ذكريا" كه هم اكنون سردبيري بخش بين الملل مجله نيوز ويك را بر عهده دارد هندي الاصل و تبعه آمريكا است .مي توان گفت كه وي در اين نوشته به دنبال دفاع كامل از ايدئولوژي ليبراليسم است.دفاعي سرسختانه و محكم.به همين دليل نوشته او از همان ابتدا تكليف خود را با مخاطب مشخص مي كند.مي توان با نظرات او موافقت يا مخالفت داشت.با اين حال براي انجام چنين كاري بهترين راه تهيه اثر و مطالعه آن است.

Sunday, January 15, 2006

سخن بزرگان

تنها زماني مي توانيد چيزي را كه ريشه هاي عميق در فرهنگ شما دارد به وضوح ببينيد كه آن چيز در كار دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد

جي.هيليس ميلر
پيرامون ادبيات
ص 55

Saturday, January 14, 2006

مغاک تنهایی در ساختار یک اثر ادبی

لی لی پیچیده تر از آنی است که فکر میکردم.با این که داستان حول محور زندگی مجموعه ای از دوستان و به شکلی کلیدی تر بر روی زندگی "اولیویرا و لاماگا" می چرخد اما نمی توان به سادگی در مورد تمرکز نویسنده بر شخصیتی خاص صحبت کرد.لی لی در عین حال رمان بدون مرکزی است.تمهید نویسنده در به هم ریزی فصول به شما این اجازه را نمی دهد که در مورد وضعیت این رمان به آسانی صحبت کنید.شما به عنوان مخاطب حتی قادر به تشخیص جایگاه خود نیستید.شماره گذاری هر فصل با راهنمایی نویسنده در پایان فصول نصب شده تا دستیابی به راز این اثر آسانتر شود با این حال نمی توان خود را چندان به این شماره گذاری ها مقید کرد.نویسنده با ارجاعات دوباره به فصول خوانده شده به یکباره تنهایتان میگذارد تا بی کس و کار در دنیای مجازی اثری خیره کننده رها شوید.این تنهایی مدتی طول می کشد تشخیص جایگاه کاری دشوار است که باید به تنهایی و با توجه به ارتباطی که با این اثر برقرار کرده اید از پس آن برآیید.لی لی رمان آوانگاردی است که در درون خود چند داستان را پیش میبرد.متن دیالکتیک پیچیده ای دارد .با این که به نظر می رسد می توان داستان کتاب را به شکلی خطی پیش برد اما نمی توان تمثیل های بیشمار نویسنده و ارتباط آن با متن اصلی را نا دیده گرفت.روحیه انسانی شورشی در کل اثر قابل مشاهده است.انسانی که تنفس در فضای پاریسی نیز نتوانسته روحیه سرکش و نا آرام آرژانتینی او را درمان کند.اشاره ای در دل اثر نهفته که هنوز هم نتوانسته ام از شدت تکاندهندگی آن رهایی پیدا کنم"کژدم برای اینکه کژدم بودن خودشو انکار کنه خودشو با نیش میزنه اما برای اثبات این نبودن هم باید به کژدم بودن خود رجوع کنه"نوشتن در مورد این اثر سترگ کار بسیار دشواری است.لایه های تودر توی داستان آنقدر عمیقند که هرگونه شتاب در اظهار نظر در مورد آن انسان را به درون مغاک اثری خواهد انداخت که رهایی از آن به امری دشوار و دستن نیافتنی تبدیل می شود.لیلی 155 فصل دارد که برخی از فصول آن گاه به اندازه یک گزین گویه تقلیل پیدا می کند.

Monday, January 09, 2006

از چشم فوئنتس با ترجمه عبدالله كوثري در بازار كتاب

خودم با ديگران "عنوان كتابي بود كه سالها پيش با ترجمه "عبدالله كوثري" و از سوي انتشارات قطره روانه بازار كتاب ايران شد.كتاب مجموعه اي بود از مقالات نويسنده شهير مكزيكي"كارلوس فوئنتس "آن كتاب بعد از مدتي نا ياب شد و به دلايلي كه خود آقاي كوثري بهتر مي داند از سوي نشر قطره تجديد چاپ نشد.در خودم با ديگران فوئنتس از ديدگاهي تازه به بررسي چند نويسنده بزرگ دنيا مي پردازد و دريافت خود از كار ادبي آنها را از زاويه ديد فلسفي مورد علاقه خويش با ما در ميان مي گذارد.ديدرو ،گوگول،كوندرا،سروانتس،ماركزو بورخس آدمهايي هستند كه در اين اثر مورد بررسي قرار گرفته اند.فوئنتس البته مقالاتي هم دارد كه در آنها به شرح چگونگي نويسنده شدن خود پرداخته است و نيز چگونگي نوشته شدن" آئورا"را در آن توضيح مي دهد.به نظرم اين اثر فوئنتس يكي از آن آثاري است كه بايد در كتابخانه همه علاقمندان به حوزه ادبيات وجود داشته باشد.تاويل فوئنتس از جهان داستاني هر يك از نويسنده هاي مورد نظر سرشار از جزئيات كم نظير و اشارات تكميل كننده است. در هر حال به لطف تلاش آقاي كوثري اين كتاب ارزنده بعد از سالها دوباره و اينبار با شكل و شمايل تازه توسط انتشارات "طرح نو"چاپ و روانه بازار شد.عنوان كتاب از خودم با ديگران به " از چشم فوئنتس" تغيير كرده است.مترجم دو مطلب تازه به اثر قبلي افزوده تا چندان هم چاپ دوم به نظر نرسد."از چشم فوئنتس" در حال حاضر در بازار كتاب توزيع شده و علاقمندان ميتوانند هر چه سريعتر نسبت به خريد آن اقدام كنند.مطمئنم كه اشتياق مطالعه اين كتاب را با چيز ديگري عوض نمي كنيد.

Sunday, January 08, 2006

اقيانوس و درياي الساندرو باريكو منتشر شد

الساندرو باريكو"نويسنده ايتاليايي در ايران آنگونه كه بايد شناخته شده نيست.از اين نويسنده ايتاليايي تا پيش از اين دو اثر با نام هاي" نوه چنتو"وابريشم به فارسي ترجمه شده بود."نوه چنتو " با ترجمه "آرزو اقتداري" توسط انتشارات ايران و"ابريشم " با ترجمه "دل آرا قهرمان" توسط انتشارات بهجت" چاپ و روانه بازار شده بود.البته بعدها ترجمه ديگري از كتاب " ابريشم " چاپ شد كه الان نام آن مترجم را به خاطر ندارم.به هر حال چندي پيش اثر ديگري از اين نويسنده ايتاليايي چاپ و روانه بازار كتاب شد كه متاسفانه آنگونه كه بايد و شايد در مورد آن اطلاع رساني نشده است.اين اثر جالب كه " اقيانوس، دريا" نام دارد با ترجمه " آرزو اقتداري " توسط انتشارات اميركبير چاپ و روانه بازار شده است.البته از همين الان ميتوان واكنش مخاطبان را از مشاهده نام ناشر ارزيابي كرد" مگر اميركبير هنوز هم كتابي چاپ مي كند؟" من نيز چنين واكشي داشتم.چند بار كتاب را اين ور و آن ور كردم.سال انتشار را مورد بازبيني قرار دادم و آنگاه مطمئن شدم.كتاب در سه بخش نوشته شده كه اين سه بخش در قالب سه كتاب اول،دوم و سوم تنظيم شده اند.مهمانپذير آلماير،،شكم دريا ونغمه هاي بازگشت عناوين اين سه بخش نام دارد.سبك پاره پاره نوشته هاي باريكو مخاطب را در لحظات اوليه به فكر فرو مي برد و به تامل وا مي دارد، افسون مي كند و در ادامه راه آشنايي را به او مي آموزد.از مطالعه آثار او غافل نشويد.

كافه تيتر

كافه تيتر به نظرم ابتكار جالبيه ، البته فكر مي كنم در چنين مكاني كتاب به عنوان يكي از نياز هاي ضروري روزنامه نگاران مورد بی مهری قرار گرفته و فراموش شده! به دوستان عزيزم پيشنهاد مي كنم قسمت کوچکی رابراي معرفي كتاب هاي جديد در نظر بگيرند.شما چی فکر می کنید؟

Friday, January 06, 2006

درباره كتاب دلواپسي اثر فرناندو پسوا

انتشارات" نگاه" کتاب "دل واپسي فرناندو سوارز کمک حسابدار" اثر نويسنده و شاعر پرتغالي را با ترجمه" جاهد جهانشاهي" تحت عنوان كتاب"دلواپسي" چاپ و روانه بازار كرده است.اين اثر حاصل بيست سال تلاش" پسوا" است كه در قالب گزين گويه نوشته سده است.پسوا نويسنده عجيبي است كه آثار خود را با سه امضاي متفاوت چاپ مي كرد و جالب اينجا است كه در قالب هر يك از اين شخصيت ها نگاه متفاوتي به جهان و زندگي اتخاذ كرده است.نويسندگان بيشماري تحت تاثير پسوا"قرار گرفته اند كه از اين ميان مي توان به" آنتونيو تابوكي"نويسنده معروف ايتاليايي اشاره كرد كه آثار اين نويسنده را به ايتاليايي برگرداند.پيش از اين كتاب "بانكدار آنارشيست" پسوا ترجمه و توسط يكي از ناشران شهرستاني چاپ و روانه بازار شده بود.كتاب " دلواپسي" نشان دهنده ديدگاه "پسوا" به زندگي است.درك و استنباط او، در نوشته هاي اين كتاب مشخص است.براي آشنايي بيشتر ميتوانيد به اينجا مراجعه كنيد.

Sunday, January 01, 2006

مدرنيته ايراني مير سپاسي در پيشخوان كتاب فروشي ها

ديروز بعد از گذشت حدود 10 ماه از خبر انتشار كتاب" مدرنيته ايراني" اثر دكتر"مير سپاسي" بلاخره اين كتاب با ترجمه "جلال توكليان" توسط انتشارات "طرح نو" چاپ و روانه بازار كتاب شد.خبر انتشار اين كتاب را براي نخستين بار از غرفه "طرح نو " در نمايشگاه شنيدم.روزهاي اول نمايشگاه بود و انتشارات "طرح نو"به سياق هميشه طرح جلد آثار تازه خود را در قسمتي از غرفه نصب كرده بود. متصديان غرفه در پاسخ به متقاضيان اين اثر يك جمله تكراري بر زبان مي آوردند:"تا چند روز ديگه به نمايشگاه مي رسه"اين چند روز ديگر 9 ماه طول كشيد . به هر حال كتاب الان در بازار توزيع شده است . به همه علاقمندان مطالعه چنين آثاري توصيه مي كنم هر چه سريعتر اين كتاب را تهيه كنند . در هر حال فعلا كه اطمينان چنداني به بازار نشر و توزيع كتاب هايي كه در اين بازار پخش مي شود نيست. همين چند روز پيش "انتشارات اختران" كتاب بسيار خوبي در زمينه مشروطه خواهي ايرانيان چاپ و روانه بازار كرده بود . من كتاب را ديدم و تصميمم براي خريد آن به چند روز بعد موكول شد . ديروز متاسفانه شنيدم كه كتاب را جمع كرده اند. اميدوارم اين خبر صحت نداشته باشد .

كورتاسار با "لي لي " به بازار آمد

تقريبا حدود سه سال پيش بود كه يكي از دوستان خبر ترجمه"لي لي" يا آنگونه كه عده اي ديگر مي پسندند "لي لي بازي"كورتاسار را به گوشم رساند
ترجمه قرار بود به دست "عباس پژمان "صورت بگيرد . از آن تاريخ تاكنون خبرگزاري ها و مطبوعات مختلف به نقل از آقاي پژمان خبر ترجمه اين اثر بسيار مهم را بارها و بارها منتشر كرده اند. شنيدن هر باره اين خبر براي تمامي كساني كه به حوزه ادبيات علاقه داشته و دارند بسار شعف انگيز و خوشحال كننده بود اما به علت طولاني شدن زمان ترجمه، بعد از گذشت مدتي سوداي مطالعه اين اثر در بسياري از علاقمندان فروكش كرد و اميدواري ها براي اتمام كار و چاپ آن از بين رفت تا اين كه چندي پيش "كاوه مير عباسي" مترجم برجسته آثار ادبي و ادبيات آمريكاي لاتين خبر از احتمال ترجمه اين كتاب داد
گويا نقل اين خبر از سوي مير عباسي به مذاق ناشر كه از سر اتفاق ناشر برخي از ترجمه هاي مير عباسي نيز بوده چندان خوش نمي آيد. اين جا و آنجا تلاشهايي صورت مي گيرد و ميرعباسي از انجام كار به هر دليلي سر باز مي زند درحالي كه خبر داده كه مترجم ديگري نيز بر روي اين اثر كار مي كند و اگر شما نجنبيد او كار خودش را پيش مي برد
خلاصه ناشر و آقاي پژمان عزيز آنقدر در ترجمه و چاپ اين آثر برجسته كوتاهي كردند كه آن مترجم ديگر كار خود را به پايان رساند و اثر برجسته "كورتاسار "را توسط انتشارات علم چاپ و روانه بازار كرد. من هيچ توضيحي در مورد اين كار ندارم، اما به عنوان يك خواننده ادبيات به كتاب هاي مورد علاقه ام نياز دارم. بنابرين نمي توانم كوتاهي يك مترجم را در ترجمه يك اثر معروف بپذيرم. به همين دليل ديروز رفتم و "لي لي" را با ترجمه كيومرث پارساي خريدم
از طرح جلد احمقانه انتشارات علم كه بگذريم، مي توانم به جرات بگويم كه ترجمه آقاي "پارساي" خوب است. بنابر اين از خريد خود به هيچ وجه پشيمان نيستم و مطالعه اثر را آغاز كرده ام
لي لي كتاب بسيار عجيبي است. لذت مطالعه اين اثر غريب را با هيچ اثر ديگري نمي توانم مقايسه كنم. هنگام مطالعه اين اثر احساس مي كني نويسنده دستان شما راگرفته و از فصلي به فصل ديگر مي برد و دوباره باز مي گرداند. من كه دارم لذت ميبرم. به همه كساني كه به مطالعه ادبيات علاقه دارند خواندن اين كتاب را توصيه مي كنم