Saturday, May 27, 2006

رمان ديكتاتور اثر" تامس كنيلي" منتشر شد

نشر "اختران" رماني از "تامس كنيلي" را با ترجمه "حسن افشار" روانه بازار كتاب كرده است. اين اثر "رمان ديكتاتور" نام دارد."تامس كنيلي" در 1935 در سيدني استراليا به دنيا آمده و در دانشگاه الاهيات خوانده تا كشيش شود. در 1960انصراف داد و معلمي پيشه كرد. نخستين رمان خود را در 1964 نوشت و منتشر كرد. چهار بار نامزد دريافت جايزه بوكر شد، تا اين‌كه در 1982 براي" كشتي شيندلر"اين جايزه را به دست آورد.در 1993 استيون اسپيلبرگ بر اساس اين رمان فيلم مشهور"فهرست شيندلر "را ساخت كه همين امر شهرت نويسنده را دو‌چندان كرد"كنيلي با بيش از40سال پيشينه‌ي كار، صاحب آثاري در انواع گوناگون ادبي است كه بيست اثر آن را رمان‌هاي او تشكيل مي‌دهد

No comments: