Monday, May 01, 2006

چوب خط یک نویسنده

چوب خط دومین کتاب دوست و همکار خوبم محسن فرجی هم بلاخره منتشر شد.این کتاب را نشر قطره چاپ کرده و داستان های آن حول محور انسانهای پس از جنگ روایت می شوند.نوشته یوسف علیخانی را در این مورد بخوانید

No comments: