Sunday, May 07, 2006

تريلوژي "اوراستيا "اثر" آيسخولوس "با ترجمه "عبدالله كوثري" تجديد چاپ شد

سالها پيش نشر "فردا" در اصفهان چاپ و انتشار مجموعه اي بسيار جالب و با ارزش از ادبيات جهان را آغاز كرد كه در نوع خود كاري ستودني و بسيار زيبا به شمار مي آمد.آن مجموعه در دو بخش "ادبيات نمايشي" و" رمان هاي كوتاه" منتشر مي شد.در بخش رمان اين مجموعه اسامي نويسندگان نام آوري چون داستايوفسكي،چخوف،فلانري اوكانر،هرمان ملويل،ميلان كوندراو ...به چشم مي خورد.در بخش ادبيات نمايشي اين مجموعه نيز مااسامي نويسندگان نام آوري چون بكت،ژان راسين،لوئيجي پير آندلو،مولير،نورتروپ فراي و...را مشاهده مي كرديم. آن مجموعه با ارزش آتگونه كه بايد و شايد در ميان محافل ادبي جا باز نكرد. در بيان اين عدم آشنايي دلايل بيشماري مي توان بيان كرد كه شهرستاني بودن ناشر و توزيع نه چندان جالب آن مجموعه بخشي از اين دلايل به شمار مي آيند.با اين حال براي آناني كه كتاب برايشان جاي ثابتي در زندگي دارد هيچ كدام از اين دلايل توجيه كننده عدم دسترسي به كتاب هاي مورد علاقه شان نبود.كتابهاي آن مجموعه فروش رفت و بعد از مدتي ناياب شد. ناشر نيز بعد از گذشت چند سال آن شور و حرارت اوليه براي ادامه كار را يا فراموش كرد يا تحت تاثير ساير مشكلات از دست داد.خبري جالبي كه بعد از ذكر اين مقدمه مي خواستم بيان كنم اين است كه دست اندر كاران نشر فردا آن مجموعه زيبا را چاپ مجدد كرده و روانه بازار كتاب كرده اند.نيازي به توضيح اضافي نيست فقط يك نكته مي ماند وآن اينكه در ميان كتاب هاي تجديد چاپ شده چشمم به تريلوژي"اورستيا"اثر "آيسخولوس" خورد كه ترجمه آن نيز به همت "عبدالله كوثري "عزيز انجام گرفته است.چاپ نخست اين تريلوژي در سال 76 در مجموعه نمايش نامه هاي نشر تجربه منتشر شده و اكنون در نشر فردا تجديد چاپ شده است.نزديك به دو هزار و پانصد سال از عمر اين نوشته مي گذرد و خواندن آن هنوز هم در سراسر جهان ادامه دارد گويا اين نمايشنامه ها نخستين بار در سال 458 قبل از ميلاد در يونان اجرا و در همان زمان جايزه نخست را از آن آيسخولوس كرده است

No comments: