Monday, September 17, 2007

همراهی با سارتر

پدر: (با صدای خفه) احتمال یک در ده هست که در را به روی شما باز کند، احتمال یک درصد که به حرف شما گوش کند، احتمال یک در هزار که به شما جواب بدهد. اگر این احتمال هزارم به دست شما آمد
یوهنا:خوب...؟
پدر: آیا قبول می کنید که به او بگویید من دارم می میرم؟
گوشه نشینان آلتونا
ژان پل سارتر
انتشارات نیلوفر

2 comments:

رضا said...

زيبا بود. مرسي

مهري حقاني said...

سلام داوود جان.كارامازوف را خيلي قشنگ نوشته بودي ديگر نمي تواني ارام بگيري.
در ضمن ادرس من عوض شده
www.mehrgiah.blogspot.com