Monday, January 22, 2007

زنستان شماره 19 منتشر شد


شماره جدید نشریه اینترنتی زنستان با موضوع زنان و کمپین یک میلیون امضاء منتشر شد. در این شماره یک مطلب کوتاه نوشته ام که در بخش شهر، زن، کتاب این نشریه گنجانده شده است. این مطلب بیشتر گزارش کوتاهی از نمایشنامه" آگهی"،اثر ناتالیا گینزبورگ، نویسنده زن ایتالیایی است.عنوان مطلب هم ماجرای طبیعی بخت کور و ابله نام دارد.فضای روایت این نمایشنامه از پرداختی کلاسیک برخوردار است.با این حال داستان به همان دغدغه های گینزبورگ و روابط میان زن و مرد معطوف شده است. این اثر دو سال پیش با ترجمه هوشنگ حسامی و از سوی انتشارات افکار چاپ و روانه بازار کتاب شده بود. در شماره جدید زنستان البته مطالب و مقالات خواندنی بسیاری تهیه و گرد آوری شده که انصافا همه آنها از مطلب بنده قویتر و جدی ترند. می توانید با مراجعه به این نشریه خوب و موفق از این مطالب خوب استفاده کنید.از همه دست اندرکاران این نشریه موفق نیز تشکر می کنم

No comments: