Saturday, November 11, 2006

سخني از بورخس

مردم معمولا، به اشتباه، واقعيت را به معني زندگي روزمره مي‌گيرند و ما‌بقي چيزها را غير واقعي تلقي مي‌كنند. در دراز‌مدت، عواطف، انديشه‌ها و نظر‌آوري‌ها به اندازه رويداد‌هاي روزانه واقعيت مي‌يابند و حتي مي‌توانند علت رويداد‌هاي روزانه باشند


گفتگو با بورخس
ريچارد بورجين
ترجمه:كاوه مير عباسي
نشر ني
ص122

No comments: