Tuesday, March 14, 2006

گذران روز در بازار كتاب

نشر "ماهي" كه آرام آرام مي رود تا به يكي از انتشارات موفق ايراني در حوزه مطالعات ادبي تبديل شود طي روز هاي گذشته چند اثر برجسته ادبي را روانه بازار كرده كه هر يك در نوع خود آثار ارزشمندي به شمار مي آيند . تلاش ناشر محترم در چاپ اين آثار با كيفيت بسيار مناسب مي تواند نشان دهنده وسواس وي و ميزان جديت اش در رابطه با متون ادبي باشد كه به نظر من شايسته تقدير است .در هر صورت يكي از آثار ارزشمندي كه اين ناشر دو روز پيش روانه بازار كرده است مجموعه داستاني است با نام" گذران روز" كه در آن 15 اثر از داستان هاي كوتاه نويسندگان امروز آلماني ترجمه شده است. "يوديت هرمان، اينگونه شولتسه، زيبيله برگ و يوليا فرانك " نويسندگان داستان هاي مجموعه مورد نظرند. مترجم اين كتاب " محمود حسيني زاد " است كه داستان هاي اين مجموعه نيز به انتخاب وي گردآوري شده اند .زبان داستان هاي مورد نظر بسيار ساده است و اتفاقات آنها بيشتر در جريان زندگي روزمره رخ مي دهد كه در نوع خود جالب است. طنزي ظريف در بعضي نوشته ها وجود دارد و نثر در عين سادگي كاملا پخته و جا افتاده است
به نظرم مطالعه اين اثر از آنرو كه مي تواند ما را با نسلي تازه از نويسندگان آلماني آشنا كند با ارزش است.درعين حال اين اثر دعوتي است به تجربه تازه اي از جهان

No comments: