Saturday, March 11, 2006

اسدالله امرایی و ترجمه 60 داستان از 20 نویسنده

اسدالله امرایی عزیز نیازی به معرفی ندارد. همه ی آنانی که در حوزه ادبیات این مرز و بوم به نوعی فعالیت دارند با نامش آشنایند و او را می شناسند."امرایی" در ادامه ترجمه هایش به سراغ 20 نویسنده رفته و در مجموع 60 داستان از آنها را برای ما ترجمه و به یادگار گذاشته است . حاصل کار پنج جلد شده که این مترجم دوست داشتنی برای تکمیل آن با تمام نویسندگان مورد نظر مصاحبه های کوتاهی نیز انجام داده که خود این کار یکی از محاسن این اثر پنج جلدی است . برخی از نویسنده ها برای مخاطب ایرانی نا شناسند و مصاحبه های کوتاه امرایی به ما کمک می کند که تا حدودی با روحیات این نویسنده ها آشنا شویم. در حال حاضر 4 جلد از این مجموعه 5 جلدی با همت "انتشارات آمیتیس "چاپ و روانه بازار شده و امیدواریم جلد پنجم آن نیز به زودی روانه بازار شود . این مجموعه با عنوان کلی 20 نویسنده 60 داستان چاپ شده و البته برای هر جلد آن نیز نامی جداگانه هم در نظر گرفته شده است. به همه عزیزانی که در حوزه ادبیات فعال هستند خرید و مطالعه این اثر را پیشنهاد می کنم

No comments: