Monday, November 05, 2007

شعری از آفرین پنهانی

من
هار می شوم
تو کبریت می کشی
عزیزم
نام تمام زنان ما آذر است
شعر از اینجا

2 comments:

Anonymous said...

و تمام مردان ما متولد آذر اند
...

mohsen said...

سلام و مرسی از تلاشهای شما