Sunday, November 04, 2007

البته كه «كوندرا» بزرگ است

اين درست كه جناب بهمن خان فرزانه فرموده‌اند كه« ميلان كوندرا» نويسنده متوسطي است!! اما مي‌خواستم فقط اين نكته را بگويم كه البته اين شوخي جالب را از آقاي فرزانه نشنيده مي‌گيريم. ميلان كوندرا همان« ك» بزرگ و ديگري است كه« فوئنتس»نويسنده شهير مكزيكي در كتاب «خودم با ديگران»با نگارش مقاله‌اي تحت اين عنوان به شرح و توصيف نقاط قوت او پرداخته است. يك نكته ديگر، جناب فرزانه« آلبا دسس پدس» را هم در مرتبه‌اي بالاتر از« ايتالو كالوينو» قرار داده است. به نظرم مقايسه اين دو نويسنده اصلا قياس مع الفارق است. فعلا تصميم گرفته‌ام عصباني نشوم
مصاحبه با بهمن خان فرزانه را در اينجا بخوانيد. لينك را از يوسف عليخاني دزديدم
در ضمن كتاب خودم با ديگران با ترجمه عبدالله كوثري و توسط انتشارات طرح نو چاپ شده كه مي‌توانيد آن را از كتاب‌فروشي‌ها تهيه كنيد. البته اسم كتاب در چاپ جديد عوض شده كه من اسم جديدش رو فراموش كردم. ولي چاپ قبلي آن با عنوان خودم با ديگران
منتشر شده بود

2 comments:

محمد حسن مصلی نژاد said...

پاییز هست . تا بوده پاییز بوده و همین که هست . فاصله آن پست تا این پست سرکی می کشیدی به کوچه ، صدای خش خش حضورش را می شنیدی زیر پای عابران . پاییز از قبل آن فصلی که حالا شده دنباله اش تمام قد ایستاده در کمین. به فریبندگی تمام . اراده کند بهارمان را هم خزان خواهد کرد. بیکاری تو غصه پاییز را می خوری ؟

كتايون said...

مي دانيد چقدر حسرت مي خورم كه اي كاش بجاي آقاي فرزانه بودم و مي توانستم آثار كوندرا را به زبان انگليسي يا فرانسه بخوانم و لذت ببرم. خواندن همين ترجمه ها ي سراپا سانسور كتابهاي كوندرا هم برايم لذت بخش است. حيف