Friday, April 14, 2006

نامه های مرتضی کیوان به م.ف. فرزانه منتشر شد

مجموعه نامه های" مرتضی کیوان" به" م.ف.فرزانه" با تلاش" فرزانه" از سوس انتشارات "نشر تاریخ ایران"چاپ و روانه بازار کتاب شد.کیوان از انقلابیونی بود که
در 27 مهر 1333 اعدام شد.فرزانه در مقدمه ای نسبتا طولانی به نام بن بست به شرح زندگی کیوان و نحوه ارتباط خود با وی پرداخته که عنوان اصلی کتاب نیز از همین مقاله گرفته شده است.کتاب در مجموع با در نظر گرفتن فهرست اعلام 157 صفحه دارد و از سه بخش تشکیل شده است.بخش اول همانگونه که گفتیم بن بست نام دارد و به شرح زندگی کیوان می پردازد.این بخش 62 صفحه ی کتاب را در خود جای داده است. در بخش دوم ما بانامه ها مرتضی کیوان آشنا می شویم که تا صفحه ی 125 ادامه دارد . بخش سوم نیز شامل بخش ضمیه می شود که خال از لطف نیست
کتاب "بن بست " در 3000 جلد و با قیمت2200 تومان چاپ و روانه بازار کتاب شده است

No comments: