Thursday, January 31, 2008

دوزخ از نگاه دانته

در کمدی الهی آمده که بر سر در دوزخ این دو جمله نقر شده است:به پایمردی من توانی تو وارد محنت آباد شوی،/به پایمردی من توانی تو وارد اندوه ابدی شوی.

2 comments:

پریسا said...

سلام . مدت هاست به وبت سر می زنم اما تا به حال اینقدر تو و و وبت رو سرد ندیدم . امید وارم تسلیت ام رو بپذیری . هر بار با خوندن کتاب هایی و ته نوشتهایی از کتابات سر مست می شم . ممنون

ava said...

به پايمرديه كي اونوقت؟